Ansvarsfullt spelande


Vi bryr oss om våra kunder och hoppas därför att du använder våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. På så vis blir spelandet roligt och underhållande även i fortsättningen. Vårt uppdrag består i att erbjuda våra spelare bästa möjliga spelupplevelse och det är vår plikt att arbeta förebyggande mot tvångsmässig och underårig användning av våra spelprodukter. Då vi är ett ansvarsfullt och licensierat spelbolag har vi upprättat ett antal företagspolicyer och -verktyg för att uppmuntra ansvarsfullt spelande.

Vi vill försäkra oss om att våra spelare använder våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt.

Förebygga problematiskt spelande

Skyddsverktyg för spelare: Upprätta spelgränser

I vår policy för Ansvarsfullt spelande ingår att tillhandahålla skyddsverktyg för spelare som hjälper dig kontrollera och begränsa hur mycket du spenderar, att tillfälligt spärra kontot (ta en paus) samt alternativet att utesluta dig själv och stänga ditt konto under en bestämd tidsperiod. Mer information hittar du nedan:

Upprätta egna spelgränser
Du kan upprätta insättningsgränser per dag, vecka eller månad som kommer hjälpa dig att hantera hur mycket du sätter in på ditt konto under en viss period. Observera att:

- dagliga insättningsgränser beräknas över 24 timmar, veckovisa insättningsgränser över 7 dagar och månatliga insättningsgränser över 28 dagar; och
- de beräknas retroaktivt för den valda perioden.

Om du försöker ta bort eller öka din gräns kommer den att träda i kraft först efter 24 timmar. När 24-timmarsperioden har gått måste du bekräfta ökningen genom att klicka på en bekräftelselänk som skickas till dig via email. Minskning av din gräns kommer att träda i kraft omedelbart. Klicka här för att ändra din insättningsgräns, Klicka här.

Med en verklighetskontroll kan du hålla reda på den tid du har spenderat tillsammans med en översikt över dina nettovinster för den sessionen. En verklighetskontroll på minst en timme är inställd för alla spelare som hjälper dig att spela ansvarsfullt genom att hålla reda på tid och aktivitet. När du når en timme i en session kommer du att meddelas om dina vinster / förluster och nettovinsterna för sessionen. Du kommer också att kunna logga ut eller besöka din kontohistorik.

Du kan också lägga till en sessionsgräns. Detta loggar automatiskt och omedelbart ut från ditt konto när den valda varaktigheten har uppnåtts. Klicka här om du vill ändra sessionens varaktighetsgräns, Klicka här.

Ta en paus (time-out)
Du kan tillfälligt spärra dig själv från webbplatsen under en period om tjugofyra (24) timmar upp till sex (6) veckor genom att besöka Ansvarsfullt spelande via Mitt konto på webbsidan eller genom att klicka här och välja hur länge pausen ska vara. När du bekräftar tidsperioden för din paus stängs ditt konto omedelbart, och det kommer inte gå att logga in på kontot förrän den valda tidsperioden har löpt ut. Om du ångrar att du tog en paus kommer ändringen träda i kraft först efter en avkylningsperiod om 24 timmar.

Under din paus kommer ditt saldo och dina placerade specialsatsningar att behållas, och eventuella vinster kommer sättas in på ditt konto. Du kan nå dina vinster först efter att avkylningsperioden är över. Under pausen kan bonusar gå ut i enlighet med dess regler och villkor. Vi kan inte återföra eventuella bonusar som gått ut när kontot återöppnas efter en paus.

Stängning av konto
Du kan när som helst och oavsett anledning välja att stänga ditt konto genom att helt enkelt kontakta kundsupport. Observera att ett konto som har stängts via vårt standardförfarande för kontostängning när som helst kan öppnas igen genom att kontakta vår kundsupport. Om du emellertid känner att du håller på att utveckla ett spelberoende, eller om du känner att du redan har spelproblem, rekommenderar vi att du utesluter dig själv. I avsnittet nedan får du reda på hur du går tillväga för att utesluta dig själv.

Tillgång till kontohistorik

Att förstå hur mycket du spenderar, samt vilka produkter du använder, gör det enklare att reflektera över din spelaktivitet. Du kan se din historik över insättningar och uttag genom att besöka avdelningen Mitt konto eller genom att klicka här.

Självuteslutning
Vi erbjuder ett verktyg för självuteslutning om du känner att du tappat kontrollen över ditt spelande och behöver hjälp med att sluta. På din begäran kommer vi att förhindra att du använder ditt konto under en viss period, som bestäms av dig. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att nya konton öppnas. När perioden har löpt ut återöppnas ditt konto automatiskt.

Det går bara att avbryta en självuteslutning innan perioden har löpt ut efter en internutredning. Om utredningen kommer fram till att upphäva din tidsbestämda självuteslutning träder ändringen i kraft först efter en avkylningsperiod på minst 24 timmar efter din förfrågan.

You are also able to request that your account be self-excluded for an indefinite period. Should you wish to undo the indefinite self-exclusion, you may contact our Customer Support Team to request this. Any cancellation of an indefinite self-exclusion will only be applied after a 7 day waiting period has lapsed at which point your account will be reopened.

En självuteslutning är ett gemensamt åtagande för oss och dig. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att förhindra att du återöppnar ditt konto eller öppnar nya konton hos oss. Under perioden du är utesluten får du emellertid inte försöka återöppna ditt konto eller försöka öppna nya konton på nätverket.

Det är ditt eget ansvar att fullborda uteslutningsprocessen av ditt konto. Det innebär att du behöver bekräfta att du förstår begränsningarna för självuteslutning och sedan klickar på en länk som tar dig till en sida där du behöver välja under vilken tidsperiod du önskar vara spärrad. Därefter bekräftar du självuteslutningen genom att klicka på "skicka". Du får då ett e-post som bekräftar att självuteslutningen lyckades. OM DU INTE FULLBORDAR DENNA PROCESS KOMMER DITT KONTO FORTSATT VARA AKTIVT.

Om du inte kan slutföra den automatiserade processen själv måste du kontakta kundsupport och begära att de tillämpar självuteslutningen åt dig, och att du försökte göra det via den automatiserade processen samt att du vill att vi manuellt ska utesluta dig. Observera att om du begär hjälp med självuteslutning via e-post så kommer det inte ske omedelbart utan vi kommer att skicka en bekräftelse till dig när det är klart. Om inget annat anges, kommer självuteslutningsperioden att sättas till sex månader. För att inleda en självuteslutning, klicka här. Om du har några frågor, kontakta kundsupport.

Vid självuteslutningens aktiverande kommer vi vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att du inte mottar något spelrelaterat material. Vi kan emellertid inte hållas ansvariga för eventuell marknadsföring från utomstående tredje part som vi saknar kontroll över. Kom ihåg att om du oavsiktligt mottar marknadsföringsmaterial och fortsätter att spela, eller kringgår ditt avtal med oss, till exempel genom att fortsätta spela, öppna och använda nya konton, är vi inte skyldiga att återbetala insättningar, vinster eller andra medel som härrör från sådan onlineaktivitet.

Om du väljer att utesluta dig själv rekommenderar vi starkt att du söker stöd hos organisationer som hanterar spelproblem (se avdelningen "Mer hjälp" nedan).

Spela ansvarsfullt: Känn till dina gränser & behåll kontrollen

De flesta människor spelar ansvarsfullt, men för vissa kan spel för pengar bli ett problem. Var god läs informationen nedan. Det är av största vikt, i synnerhet om du återhämtar dig efter någon form av beroende.

• Upprätta alltid gränser för insättningar, insatser och förluster innan du börjar spela.
• Bestäm på förhand hur länge du ska spela och håll dig till den tidsgränsen. Se till att du under den perioden tar pauser med jämna mellanrum.
• Tänk på hur mycket pengar du lägger på spel. Du kan följa dina förehavanden via din Kontohistorik.
• Det är inte rekommenderat att spela för pengar om det påverkar dina vardagsåtaganden. Förvissa dig om att det är du själv som väljer att spela.
• Om man återhämtar sig efter någon form av beroende eller är påverkad av alkohol eller andra substanser rekommenderar vi starkt att man avstår från att spela.
• Spel är en form av underhållning. Det är inte ett sätt att betala av sina skulder.
• Var noga med att aldrig försöka jaga ikapp förluster.
• Se till att du kan reglerna för spelen du deltar i.
• Kontakta vår kundsupport eller en stödorganisation om du behöver prata med någon om spelproblem.

Spela ansvarsfullt: Erkänn ett problem

Att besvara självutvärderingen här nedanför hjälper dig utröna om du har problem:

1. Spelar du för att fly från ett tråkigt eller olyckligt liv?
2. När du spelar och får slut på pengar, känner du dig vilse, förtvivlad och behöver spela igen så snart som möjligt?
3. Spelar du till sista öret, även för resan hem eller kostnaden för en kopp kaffe?
4. Har du någon gång ljugit för att släta över de pengar eller den tid du lagt på spel?
5. Har du någon gång tappat intresset för din familj, dina vänner eller fritidsnöjen till följd av ditt spelande?
6. Känner du att du måste vinna tillbaka dina förluster så fort som möjligt?
7. Får gräl eller besvikelser dig att vilja spela?
8. Känner du dig deprimerad eller till och med självmordsbenägen på grund av ditt spelande?

Ju fler "ja" du svarar på frågorna, desto mer sannolikt är det att du har spelproblem. Vi rekommenderar att du pratar med någon om dina svar. Var god kontakta vår Kundsupport eller en stödorganisation för spelproblem. Du bör även överväga självuteslutning.

Spela ansvarsfullt: Få mer hjälp

Det finns många organisationer som ger stöd och hjälp till individer som utvecklat ett spelproblem. Om du känner att du har svårt att kontrollera ditt spelande rekommenderar vi starkt att du tar kontakt med någon av följande professionella organisationer för hjälp och vägledning.

Gambling Therapy - Den här organisationen erbjuder hjälp för spelproblem online www.gamblingtherapy.org för mer information.
GamBlock - Om du vill avstå från att spela rekommenderar vi starkt att du installerar en mjukvara såsom GamBlock som blockerar spelsajter. Var god besök www.gamblock.com
Gamcare – Denna organisation erbjuder information om ansvarsfullt spelande och tillhandahåller länkar och hänvisningar till andra internationella stödorganisationer för spelrelaterade problem

För övriga frågor gällande ansvarsfullt spelande, var god kontakta Kundsupport.

Spela ansvarsfullt: Förhindra underårigt spelande

Vi accepterar endast kunder som har fyllt 18 år. För att minska möjligheterna till underårigt spelande ber vi om ID-handlingar om vi misstänker att en kund är under 18 år. Även om vi lägger ner mycket tid och resurser på att säkerställa att underåriga inte spelar, känner vi att detta förebyggande arbete fungerar bäst om ansvaret delas mellan oss och den minderårige personens föräldrar/vårdnadshavare.

Om en ung person har tillgång till en dator eller surfplatta med internet, ber vi dig att hemlighålla ditt kontonummer och lösenord, och att du inte lämnar barn obevakade vid din enhet medan du använder våra tjänster.

Du kan använda ett antal filtreringslösningar för föräldrar vilka övervakar eller begränsar internetanvändningen:

www.netnanny.com - filtreringsprogramvara som skyddar barn från opassande webbinnehåll.
www.cybersitter.com - en filtreringsprogramvara som ger föräldrar möjlighet att själva lägga till sajter som ska blockeras.
www.betterinternetforkids.eu - en webbplats som grundades i samarbete med EU och som ger information om programvaror för internetfiltrering och även erbjuder en kostnadsfri testversion.

Om du oroar dig över att en minderårig använder vår webbplats kan du kontakta oss så vidtar vi nödvändiga åtgärder.

Om vi upptäcker att en person under 18 år använder tjänsterna kommer, i enlighet med våra Användarvillkor, alla placerade insatser att ogiltigförklaras och eventuella vinster förverkas. Även andra rättsliga påföljder kan bli aktuella.

Exkludering för oregistrerade kunder

Alla har rätt att begära att Gate 777 blockerar dem från möjligheten att registrera ett konto. Om du vill göra det, vänligen kontakta kundsupport och ange ditt namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Kom ihåg att ju mer information du kan ge, desto bättre kommer vi att kunna skydda dig i framtiden.

Observera att om du bryter mot vår policy gällande Ansvarsfullt spelande kan vi komma att spärra eller stänga ner ditt konto.

SPELA ANSVARSFULLT: VAR MEDVETEN OM RISKERNA

0